2. listopadu 2021

Olymp a opatření

Dobrý den,

v minulých dnech došlo k výrazné změně mimořádného opatření MZDR týkající se platnosti antigenních testů a pcr testů. Po prostudování změn mimořádného opatření kolegyní slečnou Martinákovou, níže zasílám nejdůležitější přehled změn a informací.

S  odvoláním na změnu mimořádného opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN (dále jen „mimořádná opatření“), která nastane s účinností k 1. listopadu 2021 Vás tímto chceme informovat o dopadech, které mimořádná opatření přinesou a které nebo budou mít vliv na chod OLYMP CS MV.

Na základě změny, která nastane k 1. listopadu 2021 bych chtěl všechny osoby, kteří jsou zaměstnanci OLYMP CS MV, spolupracujícími subjekty nebo dalšími osobami spolupracujících subjektů, kteří působí a využívají areál OLYMP CS MV chtěl upozornit, že dojde ke změně splnění podmínek bezinfekčnosti. Prosím proto osoby, pro které je tato podmínka splnění bezinfekčnosti povinna (jedná se např. amatérské neorganizované sportovce využívající vnitřní prostory sportoviště), aby tuto skutečnost brali na zřetel, a to i ve vztahu k jejich případným hostům, kteří budou využívat areál OLYMP CS MV. Nově bude možno bezinfekčnost prokázat na základě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který bude platit pouze 72 hodin místo 7 dnů, dále na základě rychlého antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který bude platit pouze 24 hodin místo 72 hodin. Ostatní možnosti prokázání bezinfekčnosti, tedy platný očkovací certifikát a potvrzení o prodělání nemoci do 180 dní zůstávají nezměněny. Novinkou v otázce bezinfekčnosti je pak ještě skutečnost, že děti do 12 let nejsou povinny prokazovat bezinfekčnost (původně tomu tak bylo u dětí do 6 let).

Jen pro informaci uvádím, že platnost antigenního testu (RAT) pro účely prokázání bezinfekčnosti v případě nepravidelné či proměnlivé kolektivní (soutěže, utkání), které se účastní více než 20. osob, zůstala v délce 7 dní, a to i pro případný RT-PCR test.S pozdravem

 

Bc. Tomáš Linhart

vedoucí oddělení provozu a služeb

 

tel.: +420 974 836 242

mob.: +420 739 392 659

Žádné komentáře:

Okomentovat