31. října 2021

Soustředění 2021 - zhodnocení

I. Turnus - malí

Vše se povedlo.
Počasí, jídlo, ubytování, morálka i nasazení dětí. Vše jsem průběžně psal do WA. Asi to není třeba více rozvádět. Kdo nebyl, o hodně přišel. Asi jedno z nejvydařenějších podzimních soustředění na Zadově.

II. Turnus - velcí

;-(
Nemám vůli o tom psát. Byla to pohroma. Poslat na otočku děti, které přijely na druhý turnus obratem zpátky do Prahy byla jedna z nejtěžších věcí, kterou jsem jako trenér na soustředění musel udělat.
Co se stalo se nedá odestát. Příště budeme poučenější o tuto nepříjemnou, ale cennou zkušenost.
I když pak část dětí nakonec mohla přijet, bylo to smutné memento toho, co se stalo.
Ale aby to nebylo jen smutné. S dětmi, které nakonec dorazily na druhý turnus jsme si to taky užili, i když já myslel velmi často na to, že jich tam mělo být asi 3x více.
A to lanové centrum s velrybami se fakt povedlo;-)

Děkuji Terce za to, že mi pomohla řešit velice náročnou a vyčerpávající krizovou situaci během rotace, která mě osobně vyždímala až na dřeň.

Příště už nedopustím, aby se nám něco takového stalo.

Peťo, jsem rád, že jsi se z toho nesložil!:-)

Pléša


22. října 2021

Tréninky v době prázdnin/soustředění

Konec října je tradičně ve znamení podzimních soustředění pro většinu skupin, během prázdnin. Z toho důvodu většina tréninků obvykle odpadá. Je to normální stav.

Přípravka: tréninky odpadají

Mladší žactvo: tréninky odpadají

Starší žactvo: domluva s Hankou na WA

Dorost: pošlu na WA

Užijte si prázdniny a těšíme se v listopadu!;-)

Pléša

13. října 2021

Soustředění Zadov podzim 2021

I. turnus: 22. - 26. říjen (5 dnů); roč. 09, 10, (11)

II. turnus 26. - 31. říjen (6 dnů); roč. 05, 06, 07, 08

Informace pro oba turnusy:

Č. ú.: 0207442359/0800

VS: 6021215

SS: rodné číslo bez lomítka

Do poznámek: jméno dítěte, jeho ročník a číslo turnusu

Adresa hotelu: Zadov 350, 384 73 Stachy

Cena I. turnus: 3200 Kč

Cena II. turnus: 4000 Kč

Soustředění musí být uhrazena ještě před odjezdem!!!

Autobus v ceně, hradí oddíl.

Srazy: Sraz je tradičně na velkém parkovišti na Letné naproti stadionu Sparty (úhlopříčně).

Odjezd (oba turnusy): 11 hodin z Letné

Příjezdy: 17 + hodin na Letnou

Na druhý turnus pojedou s dětmi dvě maminky, které se nabídly a budou mít potřebné instrukce i seznamy. Ty samé pak přivezou děti z prvního turnusu. Kontakty na ně pošlu, pro jistotu. Jen všechny prosím, aby jim to co nejvíce usnadnili včasným příchodem s dětmi/pro děti na sraz. A připomínám, nedávejte jim žádné dokumenty, ani jiné věci, ty si pak od dětí vyberu přímo na Zadově.
Moc jim za to děkuji!

Vždy začínáme večeří a končíme obědem.

Dokumentace
- potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vystavuje obvodní doktor)
- prohlášení o bezinfekčnosti, max. jeden den staré (sepíše rodič)
- souhlas s účastí dítěte na soustředění (napíše rodič, popř. zák. zástupce)
- průkaz pojištěnce ZP (kopie nebo originál)
Vše umístěte do obálky a dejte dětem s sebou do zavazadla - vybereme si to až na hotelu).

Covid papíry
Dle platných nařízení je nutné případě potřeby doložit příslušné testy, potvrzení.

Co s sebou?
Dostatek teplého a funkčního oblečení. Možnost vrstvení. Čepice, rukavice, šátky.
Může pršet nebo sněžit a my trénujeme téměř za každého počasí.
Nedávejte dětem holiny a pláštěnky, špatně se jim v tom běhá:-)))
Dvoje boty na běhání!!!
Pantofle na pohyb po hotelu.
Plavky (možná půjdeme do vířivky, nebo sauny).
Lahev na pití.
Malý batůžek.
Dlouhé ponožky!!!!!

Léky
Pokud dítě užívá léky a je třeba kontroly, prosím informujte nás a přidejte to písemně do obálky s dokumentací.

Kapesné
Na hotelové recepci se dají zakoupit drobnosti, dále je v plánu návštěva cukrárny a možná půjdeme i na výlet.

Mobilní telefony
Jsou povoleny, ale od těch mladších si je na noc budeme vybírat.

Kdyby cokoliv, tak volejte;-)

Pléša

Zpráva od vedení oddílu ohledně podmínek fungování areálu.

 Dobrý den,

 

posílám pár informací týkající se provozu areálu Stromovka.

 

Nejdůležitější informace pro PSK Olymp Praha a další spolupracující SK/TJ jsou podmínky vstupu do areálu. Jako provozovatel areálu Stromovka si OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA stanovil následující podmínky, které je nutné v tuto chvíli dodržovat. Vstup je podmíněn třemi body:

 

1. ukončené očkování COVID-19

2. prodělaná nemoc COVID-19

3. antigenní nebo PCR test starý maximálně 7 dní

 

Za kontrolu těchto náležitostí je zodpovědný příslušný trenér sportovce daného sportovního SK/TJ.

 

Další podmínky sportovní přípravy vyplývají z mimořádného opatření ze dne 27.9.2021 č. j.  MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN.

 

Některé náležitosti jsou nad rámec mimořádného opatření, ale protože se v areálu Stromovka připravují primárně sportovci zařazení do RSC OLYMP a jejich příprava směřuje k zimním olympijským hrám a dalším velkým mezinárodním akcím, je nutné tato pravidla dodržovat.

 

Dále bych chtěl informovat, že v týdnu od 18. do 22.října by měla být postavena nafukovací hala. Jakmile bude vše zkontrolováno a připraveno na zimní provoz bude možné ji využívat.

 

Od 1.listopadu 2021 bude otevřena atletická hala pro oddíl atletiky PSK Olymp Praha a další spolupracující osoby s oddílem atletiky. Vstup bude povolen pro kategorie od mladšího žactva pro dospělé a to v době 15:00 do 20:00.S pozdravem

 

Bc. Tomáš Linhart

vedoucí oddělení provozu a služeb

3. října 2021

Přípravka podzim 2021 - tréninky

Ahoj rodičové všech přípravkových dětí.

Tréninky jsou rozděleny do dvou časů podle ročníků dětí. Trénuje se v úterky a čtvrtky.

Sraz
Děti vodíte k lavičkám u atletické dráhy (dokud jsme venku).
Vyzvedáváte si je pak na tom samém místě, nebo u brány areálu.
Instruujte děti, že v případě nepřítomnosti rodiče musí počkat, protože my za ně po skončení tréninku už nemůžeme mít odpovědnost. Netýká se dětí, které mohou chodit bez doprovodu.
POZOR!!! Děti nesmí ani před, ani po tréninku vstupovat na dráhu, nebo a na sektory technických disciplín (dálka - pískoviště).
Oblečení
Dbejte na to, aby děti byly dobře a dostatečně oblečeny, prosím.
Pití
Děti s sebou na tréninku mají mít pití.
Doba tréninků
U druhé skupiny může být trénink zkrácen za špatného počasí, nebo i s ohledem na dřívější stmívání.
Myslete na to při vyzvedávání dětí.
Počasí
Během října nebudeme mít možnost vnitřních prostor. Trénuje se tedy stále venku, i za horšího počasí (viz. oblečení). V případě deště se trénink ruší bez náhrady, ale většinou i bez oznámení.
Je to prosté, když venku celý den leje, tak trénink zkrátka odpadne. Když začne poprchat chvíli před, tak je to na Vás, zda děti přivedete, či nikoliv.
Omlouvání dětí
Děti v podstatě omlouvat nemusíte, pokud se to týká jednoho tréninku, nebo týdne. V případě delšího výpadku to potěší. My stejně děláme docházku, takže zjistíme, že někdo třeba už týdny nebyl a ozveme se sami.

1) čas 16 až 17 (roč. 13, 14, 15)

2) čas 17 až 18:30 (roč. 11, 12)

Pléša

1. října 2021

Nábory do přípravky 2021 - nováčci

Ahoj rodičové.

Vítáme Vás a vaše děti v atletickém oddíle PSK Olymp Praha:-)

Nejprve rodičové nováčků udělejte jednu věc (podzim 2021, ale i podzim 2020, jedno jestli byly děti v náborech, či jsou přijaté bez něj). Pošlete mi zprávu formou SMS, nebo na WA, že máte zájem vstoupit do atletického oddílu PSK Olymp Praha. V ní mi pošlete celé, nezkrácené jméno a ročník dítěte + příjmení rodiče (pokud je jiné, než dítěte). Toto udělejte ihned po přečtení, prosím, a to i v případě, že už vaše děti v našem oddílu trénují (květen, červen, září 2021).

Dále následuje informace, která se týká ÚPLNĚ všech nováčků, ať už:

- ze dvou náborových závodů proběhnuvších během září

- nebo i přijatých v září bez náborů vzhledem ke staršímu věku

- ale i těch dětí, které byly přijaty koncem minulého školního roku

- a v podstatě se týká i dětí, které se zúčastnily náborů na podzim 2020, ale kvůli následnému zavření se oficiálně nedostaly do oddílu

..pokud nemají vyřízeny oficiální dokumentaci nutnou pro zařazení dětí do oddílového registru.

1)
Vlezte si na oficiální stránky oddílu, které jsou: www.atletika-olymp.cz

2)
Najděte si tam přihlášku do oddílu ke stažení, tu si vytiskněte, vyplňte a přineste Pléšovi na trénink. Spolu s tím i GDPR (je tam rovněž), jednu pasovou fotku dítěte a pět korun na plastovou průkazku.
Zkontrolujte, že tam nic nechybí a vše umístěte do (nejlépe) plastové obálky.
Nenoste mi to nekompletní, prosím!
Tu přihlášku najdete úplně nahoře na modré podélné liště pod heslem "Chci být členem".

3)
Na oddílový účet uhraďte částku 1500 Kč. To je částka, která se hradí do konce kalendářního roku. Jak na to, najdete na výše zmíněných stránkách.

Do poznámky pro příjemce napište jméno dítěte a rodiče (pokud se neshodují), dále ročník a snad i heslo "Pléša". Pak by se nemělo stávat, že oddílový hospodář nebude moci identifikovat platbu.
TOTO JE VELICE DŮLEŽITÉ, tak na to nezapomeňte, prosím.
I když se dá platit hotově, tak tuto možnost raději nevyužívejte, protože oddílový hospodář má omezené úřední hodiny a ne vždy bývá k zastižení.

Děkuji za pozornost a doufám, že je Vám vše jasné. Pokud ne, tak mi raději zavolejte.

Těšíme se na vaše děti, Pléša a kolektiv;-)