12. ledna 2015

Členské příspěvky 2015

http://www.atletika-olymp.cz/o-oddilu/clenske-prispevky/

Číslo účtu : 0207442359/0800
částka: 3000 Kč
variabilní symbol : 684201
specifický symbol : jméno, příjmení dítěte /rodné číslo/

Uhraďte prosím členské příspěvky pro rok 2015 nejpozději do konce března.

Žádné komentáře:

Okomentovat