15. ledna 2014

Členské příspěvky 2014

Číslo účtu : 0207442359/0800
částka: 3000 Kč
variabilní symbol : 684201
specifický symbol : jméno, příjmení dítěte /rodné číslo/

Po zaplacení členských příspěvků, je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vylepí členskou známku. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z bankyBez vylepené členské známky nebude nikdo ostrahou vpuštěn do areálu CS MV ČR!!!! Vstup do haly povolen pouze s povolením ke vstupu do atletické haly. Povolení ke vstupu – Kartičku ke vstupu do atletické haly – získáte po zaplacení členských příspěvků!!!!

Uhraďte prosím členské příspěvky pro rok 2014 nejpozději do konce března.