18. února 2011

Zrušení jednání výboru oddílu a dopis DR

Jelikož předseda oddílu nereagoval na dopis dozorčí rady, byl dnes předsedou dozorčí rady znovu kontaktován a žádán o vysvětlení následujícím dopisem:

Vážený pane předsedo,

Jelikož se jednání výboru oddílu plánované na 3. 2. 2011 bez omluvy a upozornění neuskutečnilo, musím Vás kontaktovat touto cestou.

Je to již měsíc, co jsem Vás 17. 1. 2011 kontaktoval a žádal o upřesnění odpovědí na dopis dozorčí rady oddílu. Stále jsem však neobdržel odpověď – tímto Vás tedy v této záležitosti upomínám a očekávám Vaše vyjádření v nejbližších dnech.

Dále Vás žádám o vyjádření k následujícím záležitostem:

1. Jelikož jste v souvislosti s mou žádostí o prodloužení termínu pro připomínkování stanov klubu oficiálně nereagoval, nepovažuje dozorčí rada za dostatečné upozornění, které bylo skryto v zápise z jednání výboru oddílu uveřejněném pouhý den před koncem termínu. Žádám Vás tedy o oficiální seznámení členské základny s předmětným usnesením Rady klubu a provedení akcí nutných k tomu, aby bylo připomínkování stanov provedeno znovu a tentokrát také řádným způsobem komunikováno a oznámeno celé členské základně.

Jaké návrhy na změnu stanov byly od členů oddílu atletiky podány? Jak byly předány radě klubu a jak bude rozhodováno o jejich zapracování?

Byly radě klubu předloženy nějaké návrhy na změnu stanov za oddíl atletiky?

2. Jednání výboru oddílu plánované na 3. 2. 2011 v zápise z předchozího jednání se neuskutečnilo. Proč se tak stalo? Pokud bylo známo s předstihem, že se tato schůze neuskuteční, proč o tom nebyla informována členská základna?

3. Odpověděl jste již na otevřený dopis T. Matysky a dalších členů oddílu? Pokud ne, kdy tak hodláte učinit?

S pozdravem,

Augustin Šulc
Předseda dozorčí rady atletického oddílu PSK Olymp Praha

Žádné komentáře:

Okomentovat