24. ledna 2011

Zápis z 8.jednání výboru oddílu atletiky (16.12.2010)

  • Výbor oddílu vyzývá členy oddílu k možnosti připomínkovat Stanovy „Klubu“ do 25.1.2011 na emailovou adresu pskatletika(at)seznam.cz. (pozn.: tento zápis byl oficiálně uveřejněn 24.1.2011)
  • VO nadále plně podporuje L.Kárského ve funkci předsedy oddílu a shledává složení a činnost VO plně funkčním
  • VO se zabýval uspořádáním oddílového víceboje 22.12.2010 v hale a konstatoval, že tato akce nebyla předložena k zařazení do plánu akcí ve smyslu technického a zdravotního zabezpečení, předseda oddílu odmítl žádat PSK o dodatečné zařazení této akce do uvedeného plánu.

V zápise se neobjevuje, že byl učiněn pokus hlasovat o změně oddílových příspěvků, který byl zastaven až upozorněním přítomnými hosty, že k tomuto nemá výbor oddílu mandát, jelikož se členská schůze usnesla, že o výší příspěvků bude jednat sama na své příští schůzi.

Celý zápis ke stažení v PDF.

Žádné komentáře:

Okomentovat