26. ledna 2011

Připomínkování stanov klubu

25. 1. 2011 odeslal předseda dozorčí rady členům výboru oddílu dopis, v němž žádá o prodloužení termínu připomínkování stanov klubu.

Tímto také dozorčí rada vyzývá všechny členy oddílu atletiky, aby své připomínky ke stanovám klubu urychleně odeslali na e-mail pskatletika(at)seznam.cz

Následuje plné znění výše zmíněného dopisu:


Vážení členové výboru oddílu atletiky,
jelikož byl zápis z vaší schůze ze dne 16. 12. 2010, ve kterém v usnesení 5/8/2010 vyzýváte členy oddílu k připomínkování stanov klubu do 25. 1. 2011, oficiálně uveřejněn až včera, tj. 24. 1. 2011, nelze považovat tento termín za dostačující. V zájmu členské základny oddílu atletiky vás tímto jako zástupce dozorčí rady žádám o posunutí tohoto termínu a zároveň vás vyzývám k informování členské základny o novém termínu.
Dozorčí rada doporučuje zvolit jako nejzazší termín připomínkování stanov klubu datum ne dřívější, než tento pátek, tj. 28. 1. 2011.

Augustin Šulc
předseda dozorčí rady atletického oddílu PSK Olymp Praha

Žádné komentáře:

Okomentovat