26. ledna 2011

Připomínkování stanov klubu

25. 1. 2011 odeslal předseda dozorčí rady členům výboru oddílu dopis, v němž žádá o prodloužení termínu připomínkování stanov klubu.

Tímto také dozorčí rada vyzývá všechny členy oddílu atletiky, aby své připomínky ke stanovám klubu urychleně odeslali na e-mail pskatletika(at)seznam.cz

Následuje plné znění výše zmíněného dopisu:


Vážení členové výboru oddílu atletiky,
jelikož byl zápis z vaší schůze ze dne 16. 12. 2010, ve kterém v usnesení 5/8/2010 vyzýváte členy oddílu k připomínkování stanov klubu do 25. 1. 2011, oficiálně uveřejněn až včera, tj. 24. 1. 2011, nelze považovat tento termín za dostačující. V zájmu členské základny oddílu atletiky vás tímto jako zástupce dozorčí rady žádám o posunutí tohoto termínu a zároveň vás vyzývám k informování členské základny o novém termínu.
Dozorčí rada doporučuje zvolit jako nejzazší termín připomínkování stanov klubu datum ne dřívější, než tento pátek, tj. 28. 1. 2011.

Augustin Šulc
předseda dozorčí rady atletického oddílu PSK Olymp Praha

24. ledna 2011

Zápis z 1. jednání výboru oddílu atletiky v roce 2011 (6.1.2011)

  • Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2011 (k nahlédnutí u předsedy a hospodáře oddílu nebo na sekterariátu klubu).
  • Příští výbor oddílu se koná 3. 2. 2011 od 17,00 hod. v zasedačce ve víceúčelové hale.
    Poznámka: Jednání výboru oddílu jsou přístupná všem členům oddílu.

Zápis z 8.jednání výboru oddílu atletiky (16.12.2010)

  • Výbor oddílu vyzývá členy oddílu k možnosti připomínkovat Stanovy „Klubu“ do 25.1.2011 na emailovou adresu pskatletika(at)seznam.cz. (pozn.: tento zápis byl oficiálně uveřejněn 24.1.2011)
  • VO nadále plně podporuje L.Kárského ve funkci předsedy oddílu a shledává složení a činnost VO plně funkčním
  • VO se zabýval uspořádáním oddílového víceboje 22.12.2010 v hale a konstatoval, že tato akce nebyla předložena k zařazení do plánu akcí ve smyslu technického a zdravotního zabezpečení, předseda oddílu odmítl žádat PSK o dodatečné zařazení této akce do uvedeného plánu.

V zápise se neobjevuje, že byl učiněn pokus hlasovat o změně oddílových příspěvků, který byl zastaven až upozorněním přítomnými hosty, že k tomuto nemá výbor oddílu mandát, jelikož se členská schůze usnesla, že o výší příspěvků bude jednat sama na své příští schůzi.

Celý zápis ke stažení v PDF.

7. ledna 2011

Otevřený dopis

Začátkem prosince obdržela dozorčí rada kopii otevřeného dopisu několika členů oddílu adresovaného předsedovi oddílu PaedDr. Mgr. Ladislavu Kárskému.

Jelikož je úkolem dozorčí rady hájit zájmy členů oddílu a dohlížet na výbor oddílu, požádal předseda dozorčí rady předsedu oddílu o odpovězení na zmíněný dopis.

Celé znění dopisu v PDF.

Odpověď předsedy oddílu na dopis od dozorčí rady

Včera, hodinu před začátkem jednání výboru oddílu, obdržel předseda dozorčí rady od předsedy oddílu odpověď na dopis s žádostí o vysvětlení nejasností.

Celé znění odpovědi ve formátu PDF.

Pro snazší orientaci v komunikaci připraveno spojení obou dopisů ve formátu PDF.

Vedoucí družstev "B"

Výbor oddílu na své včerejší schůzi schválil vedoucí družstev "B":
- Ženy: Michal Drahorád
- Muži: Petr Braniš

Aktuální informace o celé soutěži i propozice jednotlivých kol budou vždy publikovány na tomto webu.