29. listopadu 2010

Dopis předsedy dozorčí rady předsedovi oddílu

Při kontrole zápisů z jednání výboru oddílu, kterou provedla dozorčí rada dne 6. 10. 2010, se objevily jisté nejasnosti. Zápisy také naznačují, že vedení oddílu nejedná v souladu s platnými stanovami a nerespektuje rozsah své působnosti daný členskou schůzí.

Z toho důvodu žádá dozorčí rada předsedu oddílu PaedDr. Mgr. Ladislava Kárského o vyjádření a objasnění těchto skutečností.

Celé znění dopisu v PDF.

Žádné komentáře:

Okomentovat