12. října 2010

Placení členských příspěvků

Výbor oddílu rozhodl na svém zasedání 2.6.2010 o posunutí termínu na zaplacení členských příspěvků (za rok 2010) do 30.září 2010.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:
 • hospodáři atletického oddílu p.J.Linhartovi v hotovosti v kanceláři č.225 - bývalá rota, Po - Pá 7.30 - 15.30, Po a Út 17.00 - 18.00
 • bezhotovostně na účet oddílu, číslo účtu : 0207442359/0800, variabilní symbol : 684201, specifický symbol: rodné číslo
 • složenkou, tu lze vyzvednout u hospodáře atletického oddílu p. J.Linharta nebo u osobních trenérů
Po zaplacení členských příspěvků jak bezhotovostně nebo složenkou je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vylepí členskou známku. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Členská schůze schválila výši členských příspěvků na následující období do 05/2011 v dosud stanovené výši, tj.diferencovaně takto:
 • 1.500,-Kč pro registrované závodníky na ČASu závodící za družstva či jednotlivce v oddílu atletiky PSK Olymp Praha
 • 2.000,-Kč pro další členy oddílu
 • 3.000,-Kč pro členy jiných atletických oddílů trénujících v areálu CS MV ve Stromovce
 • 500,-Kč pro důchodce, trenéry, rozhodčí a členy výboru

  Žádné komentáře:

  Okomentovat