6. září 2010

Družstvo mladšího žactva po jarní části Přeboru Prahy

Nejprve trochu teorie 
Struktura soutěže mladšího žactva je tak složitá, že děti vůbec netuší jakým způsobem soutěží. Původní myšlenka soutěže je správná: jde o prověření všestrannosti členů družstva.Soutěží se ve čtyřech typech dvojbojů. Každý dvojboj se skládá z jedné běžecké a jedné technické disciplíny. Soutěží se ve třech kolech a žádný závodník nesmí opakovat stejný typ dvojboje. Této části předchází část rozřazovací, která se skládá ze dvou kol. V prvním kole se běží přespolák, ve druhém kole se soutěží v jednotlivých disciplínách standardním ligovým způsobem. Na základě výsledků rozřazovací části přeboru se vytvoří tři skupiny družstev na způsob první, druhé a třetí ligy. Ty soutěží systémem dvojbojů. Po třech kolech se určí postupující do finálové části. Do finále A postupuje prvních 5 družstev ze skupiny A, první dvě družstva ze skupiny B a první družstvo ze skupiny C. Ostatní jdou do finále B. Hrůza, že?

Jak si stojíme 

Zřejmě v důsledku složitosti celého systému si nikdo nevšiml, že se v této jediné soutěži stále ještě může hostovat, resp. tvořit společná družstva. Tradičně spolupracujeme družstvem Újezdu nad Lesy. Podařilo se nám díky tomu postavit celkem početné družstvo. Aktuálně jsou na soupisce 32 děti, do jednoho kola jich smí nastoupit 20. V úvodním přespoláku jsme díky běžecky disponovaným borcům z Újezdu vyhráli a v následujícím druhém rozřazovacím kole jsme též uspěli. Díky tomu jsme postoupili do šestičlenné skupiny A přeboru, ze které pouze poslední družstvo nepostupuje do finále A. Po dvou kolech základní skupiny držíme Černého Petra a před posledním kolem ztrácíme 4 hlavní body na místo předposlední. Do finále A se ani v soutěži mladšího žactva nepodíváme.

Základním problémem družstva je mizerná účast na jednotlivých kolech. Je jistě hezké, že máme 32 borců na soupisce, ale moc nám to nepomůže, pokud 8 z nich nebylo ani na jednom utkání ze tří konaných na dráze. Naopak všech tří kol na dráze se zúčastnilo pouze 5 dětí a všechny byly z Újezdu.

Je tedy zřejmé, že to je chyba nás na Olympu. Je to důsledek určité laxnosti v přístupu k soutěžím mladšího žactva, která se pak odráží i ve značných ztrátách aktivních závodníků. To aktuálně pociťujeme v družstvech vyšších věkových kategorií.

Čeká nás v září poslední kolo dvojbojů a následně kolo finálové. Přejme si, aby se na tato kola sešlo družstvo v počtu co nejvyšším.

Vzhledem k rozmanitosti způsobů hodnocení závodníků v jednotlivých částech soutěže je velmi problematické vyhodnocovat jejich přínos pro družstvo.


Žádné komentáře:

Okomentovat