31. srpna 2010

Zápis z výroční členské schůze oddílu atletiky (20.5.2010)

Zápis z letošní výroční schůze - z té druhé, svolané poté, co byla ta první usnesením Rady klubu zrušena.

Zápis není kompletní, chybí některé přílohy, které předseda oddílu Ladislav Kárský odmítl dát členům oddílu k dispozici (např. Prezenční listina).

Zápis ke stažení v PDF.

Dopis předsedy dozorčí rady prezidentovi klubu (2)

Předseda dozorčí rady oddílu atletiky žádá prezidenta klubu o nahlédnutí do příloh k zápisu z výroční členské schůze oddílu atletiky, které se mu dříve nepodařilo získat od zástupců výboru oddílu.

Dopis předsedy dozorčí rady prezidentovi klubu (1)

Předseda dozorčí rady oddílu atletiky žádá prezidenta klubu o nahlédnutí do zápisů výboru oddílu atletiky z minulých let. Tyto zápisy dříve odmítl předseda oddílu Ladislav Kárský dát dozorčí radě k dispozici.

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky ze dne 5.8.2010

Zajímavosti:
  • Miroslav Poche, který měl být ve výboru oddílu odpovědný zejména za získávání finančních prostředků (sponzoring, granty), rezignoval na svou funkci.
  • Na základě předchozího "průzkumu trhu" byla pro dodání dresů pro mládež a B družstva vybrána firma JOKI, zmíněna je i maximální cena dresů.
  • Schválení příspěvku 12 000 Kč na pronájem stadionu pro VT mládeže v Litomyšli.
  • Projednány a schváleny pracovní úvazky pro trenéry mládeže (Pleschingera, Sečkářovou, Krčmáře a Javůrka)

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky ze dne 2.6.2010

V zápisu je mimo jiné zmíněna:
  • Příloha "Seznam vyškrtnutých členů", která chybí!
  • "Smlouva s Českou atletikou s.r.o. o reklamě v prostoru atletického stadionu ve Stromovce", není přílohou zápisu.
  • Příloha "Smlouvě o výpůjčce – dodatek č.1 k přidělení sportovního zařízení v areálu CS MV, ze které vyplývá, že v období 05-10/2010 oddíl atletiky nebude hradit žádné finanční prostředky za využívání tréninkových prostorů" která rovněž v zápisu chybí!
Celý zápis ke stažení v PDF.

Zápis z mimořádného zasedání Rady klubu, konaného dne 29.4.2010

Na této schůzi byl projednáván průběh výroční členské schůze oddílu atletiky konané dne 14.4.2010. Rada klubu tuto schůzi svým rozhodnutím ruší.

Zápis z tohoto zasedání Rady klubu ke stažení v PDF.