13. prosince 2010

Zápis ze 7. schůze výboru oddílu atletiky ze dne 18.11.2010

Zajímavosti:
 • Většina úkolů nebyla splněna a pouze se prodloužil termín jejich splnění.
 • Odměna pro technickou četu na halových závodech pořádaných oddílem stanovena na 150,- Kč za cca 5 hodin práce.
 • L. Kárský na poslední chvíli doplnil do seznamu přestupů nákup L. Masné za 100.000,- Kč a hned o tom nechal hlasovat.
 • L. Kárský neřešil finanční zdroje pro nákup závodníků a pokrytí případných dalších výdajů spojených s úspěchem extraligových družstev, pouze na svou osobu slíbil, že "peníze budou".
 • Podány granty k magistrátu HMP na rok 2011. M. Javůrek návrh na grant pro přípravu mládeže nedodal.
 • Vstup do haly je možný ve všední dny 14:00 - 19:00, o víkendech a svátcích 9:00 - 13:00 (v zápise je to uvedeno chybně).
 • Vznikla trenérská rada oddílu.
 • Přílohou termínová listina halových závodů.

10. prosince 2010

Žaloba O určení neplatnosti usnesení členské schůze oddílu atletiky

Žaloba O určení neplatnosti usnesení členské schůze oddílu atletiky podaná dne 16.6. 2010, žalobce Michal Krčmář, žalovaný PSK Olymp Praha.


Ke stažení ve formátu PDF.

29. listopadu 2010

Dopis předsedy dozorčí rady předsedovi oddílu

Při kontrole zápisů z jednání výboru oddílu, kterou provedla dozorčí rada dne 6. 10. 2010, se objevily jisté nejasnosti. Zápisy také naznačují, že vedení oddílu nejedná v souladu s platnými stanovami a nerespektuje rozsah své působnosti daný členskou schůzí.

Z toho důvodu žádá dozorčí rada předsedu oddílu PaedDr. Mgr. Ladislava Kárského o vyjádření a objasnění těchto skutečností.

Celé znění dopisu v PDF.

12. října 2010

Placení členských příspěvků

Výbor oddílu rozhodl na svém zasedání 2.6.2010 o posunutí termínu na zaplacení členských příspěvků (za rok 2010) do 30.září 2010.

Nábor dětí do atletického oddíluPřijďte si vyzkoušet atletiku s takovými borci, jako jsou Petr Svoboda, Jirka Vojtík, Věra Cechlová nebo Iva Straková.

7. října 2010

Bývalý člen výboru oddílu Miroslav Poche přiznal účetní manipulace

Bývalý člen výboru oddílu Miroslav Poche, který měl být ve výboru mimo jiné zodpovědný za získávání sponzorů a dotací pro oddíl, rezignoval na všechny stranické funkce v ČSSD poté, co přiznal Hospodářským novinám přinejmenším neetické praktiky při poskytování příspěvků ČSSD.

24. září 2010

Schůzka dozorčí rady s ekonomem klubu

V reakci na dopis předsedy dozorčí rady se 23.9.2010 sešli zástupci dozorčí rady s ekonomem klubu PSK Olymp Praha Květoslavou Kadeřábkovou.

14. září 2010

Dopis předsedy dozorčí rady p. Kadeřábkové

V reakci na stručnou e-mailovou odpověď prezidenta klubu na dopisy, které mu předseda dozorčí rady odeslal (prvnídruhý), byl odeslán e-mail paní Kadeřábkové. V e-mailu předseda dozorčí rady žádá o nahlédnutí do dříve zmíněných dokumentů týkajících se fungování oddílu, které byly dozorčí radě vedením oddílu odepřeny.

Celé znění e-mailu v PDF.

6. září 2010

Družstvo mladšího žactva po jarní části Přeboru Prahy

Nejprve trochu teorie 
Struktura soutěže mladšího žactva je tak složitá, že děti vůbec netuší jakým způsobem soutěží. Původní myšlenka soutěže je správná: jde o prověření všestrannosti členů družstva.

Po první části Přeboru Prahy družstev staršího žactva

Třicátým červnem skončila první (rozřazovací) část Přeboru Prahy družstev staršího žactva a v září nás čeká část finálová. Je nejvyšší čas zhodnotit první část soutěže a připravit se na část druhou.

31. srpna 2010

Zápis z výroční členské schůze oddílu atletiky (20.5.2010)

Zápis z letošní výroční schůze - z té druhé, svolané poté, co byla ta první usnesením Rady klubu zrušena.

Zápis není kompletní, chybí některé přílohy, které předseda oddílu Ladislav Kárský odmítl dát členům oddílu k dispozici (např. Prezenční listina).

Zápis ke stažení v PDF.

Dopis předsedy dozorčí rady prezidentovi klubu (2)

Předseda dozorčí rady oddílu atletiky žádá prezidenta klubu o nahlédnutí do příloh k zápisu z výroční členské schůze oddílu atletiky, které se mu dříve nepodařilo získat od zástupců výboru oddílu.

Dopis předsedy dozorčí rady prezidentovi klubu (1)

Předseda dozorčí rady oddílu atletiky žádá prezidenta klubu o nahlédnutí do zápisů výboru oddílu atletiky z minulých let. Tyto zápisy dříve odmítl předseda oddílu Ladislav Kárský dát dozorčí radě k dispozici.

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky ze dne 5.8.2010

Zajímavosti:
 • Miroslav Poche, který měl být ve výboru oddílu odpovědný zejména za získávání finančních prostředků (sponzoring, granty), rezignoval na svou funkci.
 • Na základě předchozího "průzkumu trhu" byla pro dodání dresů pro mládež a B družstva vybrána firma JOKI, zmíněna je i maximální cena dresů.
 • Schválení příspěvku 12 000 Kč na pronájem stadionu pro VT mládeže v Litomyšli.
 • Projednány a schváleny pracovní úvazky pro trenéry mládeže (Pleschingera, Sečkářovou, Krčmáře a Javůrka)

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky ze dne 2.6.2010

V zápisu je mimo jiné zmíněna:
 • Příloha "Seznam vyškrtnutých členů", která chybí!
 • "Smlouva s Českou atletikou s.r.o. o reklamě v prostoru atletického stadionu ve Stromovce", není přílohou zápisu.
 • Příloha "Smlouvě o výpůjčce – dodatek č.1 k přidělení sportovního zařízení v areálu CS MV, ze které vyplývá, že v období 05-10/2010 oddíl atletiky nebude hradit žádné finanční prostředky za využívání tréninkových prostorů" která rovněž v zápisu chybí!
Celý zápis ke stažení v PDF.

Zápis z mimořádného zasedání Rady klubu, konaného dne 29.4.2010

Na této schůzi byl projednáván průběh výroční členské schůze oddílu atletiky konané dne 14.4.2010. Rada klubu tuto schůzi svým rozhodnutím ruší.

Zápis z tohoto zasedání Rady klubu ke stažení v PDF.